Лесна поддръжка

Улеснен достъп, възможност за монтаж гръб към гръб

Въводите могат да бъдат подведени от всяка една страна – от горната до долната част на колоната

Силови връзки в дъното на шкафа

Колони със стандартизирани размери, намаляване на заеманата площ. Спестяват се време и пари.

  • Фиксирани, разединяеми и изваждаеми функционални единици
  • Чекмеджета с пълна и половин широчина, директно свързани към вертикална шинна система (стъпка 50 мм)
  • Височина на чекмеджета от 100 до 600 мм (100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм)

Лесно транспортиране – Достъп от долната страна за превозване с мотокари и колички.

Лесно свърздане на хоризонтални шинни системи благодарение на специализирани монтажни комплекти.

Безопасна поддръжка благодарение на индикацията на позизициите върху лицевия панел


Лесен достъп за поддръжка с възможност за достъпване от няколко страни

Хоризонталната шинна система не изисква поддръжка.

Механичните части се смазват веднъж на 5 години.

Повишена гъвкавост при проектиране и асемблиране:

  • Иновативна архитектура с 3 ключови предимства
  • Модулна конструкция на рамката
  • Една позиция за основната шинна система
  • Разнообразен набор от функционални единици
  • Okken е разработен в началото на 2000-те като са заложени основни изисквания за системата:
  • Okken ще бъде развиван паралелно с бъдещата на прекъсвачите NW / NT (Proxima project)

–Въводния NW шкаф е оптимизиран около новия прекъсвач.

–Разстоянието между VBB на фазите е 115mm, което е разстоянието между контактите на прекъсвача

–Връзката между HBB/VBB да е максимално проста

–VBB е еднакво отдалечена от всяка фаза на HBB

Ø Правоъгълна архитектура