СИГУРНОСТ

 1. В съответствие с IEC 61439-1&2
 2. Устойчивост на вътр. дъга IEC TR 61641
 3. Зона защитена от дъга
 4. Защитена от дъга VBB
 5. Polyfast® система
 6. IPxxD VBB
 7. Заключване, блокировка и задържане на чекмедже
 8. Arc flash detection (Vamp system)
 9. Температурен мониторинг (външна система)

Абсолютна сигурност за оператора

Основните 10 функции на стандарт IEC 61439 всички тестове по стандарт IEC 61439 допринасят за постигането на 3 цели: сигурност, непрекъснатост на работата и посрещане на изискванията на крайния клиент.

Защитата на персонала на първо място

 • Модулни решения с безкомпромисна защита.

Защита на тоководещите части от докосване с пръст, отвертка, проводник 

 • Защитни системи за безопасна работа и поддръжка
 • Покриване на всички елементи под напрежение и постигане на IP xxD
 • Чекмеджета обезопасени дори в позиция « тест ».

Повишена защита от възникване на вътрешна дъга / защита от късо съединение

 • Вътрешна дъга до 100 kA – 0.5 s (IEC TR 61641, AS3439-1)
 • Номинален ток на късо съединение (Isc) до 150 kA
 • Polyfast® система (изолация и въздържане на дъгата)
 • Напълно изолирани шинни системи
 • Защита при всичките 3 позиции на изваждаемите чекмеджета.

Отговаря на IEC 61439 - 1 & 2

11 теста:

 1. Повишаване на температурата
 2. Качества на изолацията
 3. Механична работа
 4. Устойчивост на късо съединение
 5. Механична устойчивост н материали и компоненти
 6. Степен на защита
 7. Отстояния и пробив в изолацията
 8. Защита срещу поражения от електрически ток и запазване на целостта на защитните вериги
 9. Съвместимост на защитни и комутационни устройства
 10. Вътрешни електрически вериги и връзки
 11. Клеми за външни кабели.

Отговаря на IEC 61439 - 1 & 2

Okken гарантира 3 нива на защита:

 1. Гарантирана защита на персонала и материалните активи в случай на възникване на дъга.
 2. Дъга възникнала в чекмеджета или изводен сектор не се разпространява към шинната система което позволява незабавен рестарт след замяна на чекмеджето.
 3. Защитни прегради предотвратяват разпространението на дъгата и засягането на съседна апаратура.
 4. Polyfast® system (изолация и въздържане на дъгата)

Изключителна способност за въздържане на дъгата (Ipc arc): 100 kA – 0.5 s

Зона защитена от дъга IEC TR 61641 (3та редакция)

Зона без възможност за възникване на дъга

Ползи:
Максимална сигурност за персонала в индустрията (като добив на петрол и газ, минна индустрия)

* Arc free zone (дефиниция): „Част от верига в рамките на сглобена единица където е невъзможно да се осъществи късо съединение без да се разруши изолацията на проводниците“

Сигурност и надеждност

Решение наблягащо на сигуност, надеждност и компактност, модулна архитектура, имплементиране на интелигентни устройства – системата Okken предоставя дългосрочно запазване на инвестицията

 • Иновационна технология за по-добра ефективност и повишена сигурност
 • Оптимизирано управление на консумацията на мощност
 • Ток на шинната система до 7300 A
 • Управление на асинхронни двигатели до 250 kW

Интелигентно решение чрез iPMCC от Okken

 • Решение за предотвратяване на повреди, чрез превенция, автоматичен рестарт при непрекъснати и критични производства;
 • Подобряване на енергийната ефективност;
 • Подобрено управление и мониторинг;
 • Минимализиране на престой от повреди;
 • Минимално време и оперативни разходи за ремонт и обслужване.

Защитни функции

Защитни функции, корекция на cos φ филтриране на хармоници

 • Основна шинна система до 7300 A
 • Въвод и изводи до 6300A (ACB)
 • Изводи до 630 A (MCCB)
 • Корекция на cos φ до 540 kVAR
 • Интелигентни решения чрез iPMCC на Okken

Защитни функции, управление с честотни регулатори и софт стартери

 • Директен / звезда-триъгълник пуск до 250 kW
 • Софт стартери до 250 kW
 • Честотни до 160 kW
 • Интелигентни решения чрез iPMCC на Okken