PRISMA P

Разпределителни и контролни табла НН

Оптимизирано тествано решение в съответствие с IEC стандартите за разпределетелни и контролни табла НН

Пълна гама от табла и шкафове, напълно съвместими със системите на Schneider Electric

Фирма Старт Инженеринг АД произвежда, асемблира, доставя и извършва пълен процес на ПНР за сериите Okken, Prisma и Canalis на Schneider Electric
 • Решения, стъпили на 30 годишен натрупан опит в табла ниско напрежение.
 • Решение на Schneider Electric, което е изцяло съгласувано с останалите продуктови гами – осигурява се електрическа и механична съвместимост на сериите.
 • Производство с гарантирано качество, сертифицирано по ISO 9001 и цялостно асемблиране в Монтелиан (Франция).

Prisma P – пълна гама от табла и шкафове

Улеснява поддръжката

Осигурява сигурност на персонала

Контрол над срокоре и разходи

Проста и сигурна функционална система до 630 A

Сигурността е гарантирана…

С Prisma G имате гаранция, че таблата на Schneider Electric са 100% сигурни и оптимизирани:

 • Всички компоненти (комутационна апаратура, размножителни блокове, шини, и др.) са перфектно координирани за съвместна работа;
 • Всички конфигурации са тествани – можете да докажете, че таблата ви отговарят на текущите стандарти, по всяко време. Можете да гарантирате надеждността на електрическата инсталация и да подсигурите сигурност на вашите клиенти.

…естетика

Prisma G има дискретен дизайн като се смесва хармонично с интериора на сградите – коридори, стаи, зали…

 

Сигурност за хора и материалните активи

Контрол над разходи и време за доставка

Възможност за надграждане


Табла НН с възможност за надграждане

…оптимизирани и отворени

С Prisma G можете да предложите точното решение за вашия клиент, като се гарантира минимални разходи. Цялостна, съгласувана и тествана система, позволяваща лесно надграждане и доразвиване.

 • Таблата за стенен монтаж и стоящи шкафове се комбинират лесно с вече съществуващи шкафове.
 • Устройства могат да бъдат сменяни по всяко време.

Лесно
опроводяване

Всички връзки са лесно достъпни за осъществяване и тестване.

Лесен монтаж и улеснена работа на обекта

Лесна работа с кабелни връзки независимо от сечението на проводниците.

Лесна
поддръжка

Лесен и директен достъп до устройства в таблата.

Електрическото табло,

Основна единица в електро инсталацията

Ел. таблата трябва да отговарят на стандарт IEC 61439-1 и 2, за да се гарантира сигурността и надеждността инсталацията.

Мениджърите изискват изграждането на електрически инсталации, отговарящи на законовите изисквания. Още повече – сериозните загуби причинени от спиране на ел. захранването подтикват към търсене на решения с възможност за лесна поддръжка, безпроблемност при работа, независимо от работните условия.

Решението на  Schneider Electric

 • Избирате табло, отговарящо на IEC 61439-1 и 2.
 • Гарантирате високо ниво на сигурност -100% тествана, за целия живот на продукта.
 • Осигурявате дългосрочна инвестиция чрез лесно надграждане на инсталацията в съответствие на стандарта.
 • Получавате гарантирано съответствие на техническите спецификации.

 

Тествани табла Prisma

Техническите характеристики на таблото са тествани и доказани.

Таблата Prisma са:

 • изградени от апаратура НН на Schneider Electric съответстваща на всички стандарти;
 • използват се комбинациите от нашият каталог;
 • Prisma и Linergy използват механични и електрически компоненти, които са одобрени от производителя;
 • монтирани и опроводени от сертифициран инженерингов партньор в съответствие с професионалните стандарти.

Schneider Electric предоставя на панелбилдърите всичко необходимо за създаването на тествани табла Prisma, включително основните конфигурации  от каталога апаратура НН, налична е цялата документация за проектиране и монтаж вкл. Софтуер за изчисления и проектиране.

Налични са декларации за съответствие съгласно IEC 61439-1 и 2 за типово тествани комбинации от независими лаборатории (ASEFA, ASTA, etc.) издадени на Schneider Electric.