Разпределителни уредби ниско напрежение (PCC / MCC) до 7300А

Okken предоставя сертифицирани типово-тествани решения за Разпределителни уредби ниско напрежение (РУНН) – качество, изпитано във времето.

Сигурност и надеждност

Решение, гарантиращо сигуност, надеждност и компактност чрез използване на модулна архитектура и имплементиране на интелигентни устройства – системата Okken гарантира бърза възвращаемост на инвестицията.

 • Иновативна технология за по-голяма ефективност и повишаване на сигурността;
 • Интелигентен мониторинг на консумираните мощности;
 • Ток на основната шинна система до 7300 A;
 • Захранване и управление на асинхронни двигатели до 250 kW.

Интелигентно решение чрез iPMCC от Okken:

 • Решение за предотвратяване на повреди чрез превенция, автоматичен рестарт при непрекъснати и критични производства;
 • Подобряване на енергийната ефективност;
 • Подобрено управление и мониторинг;
 • Минимализиране на преустановяване на работа от повреди;
 • Минимално време и оперативни разходи за ремонт и обслужване.

Защитни функции

Защитни функции, компенсация на cos φ, филтриране на хармоници:

 • Основна шинна система до 7300 A
 • Въводи и изводи до 6300A (ACB)
 • Изводи до 630 A (MCCB)
 • Компенсация на cos φ до 540 kVAR
 • Интелигентни решения чрез iPMCC на Okken

Защитни функции, управление с честотни регулатори и софт стартери:

 • Директен / звезда-триъгълник пуск до 250 kW
 • Софт стартери до 250 kW
 • Честотни до 160 kW
 • Интелигентни решения чрез iPMCC на Okken

Okken е решение за НН, предоставящо:

 • Голяма продуктивност, при разпределителните табла и мотор контрол центрове
 • Отворена за осъвършенстване система готова да удовлетвори вашите специфични нужди за новите тенденции на пазара
 • Сигурност за хора и агрегати, дори и при най-предизвикателните условия на работа
 • Надеждност в дългосрочна перспектива, гарантира приемственост и обслужване.
 • Улеснен монтаж, мин. време за обслужване.

Okken е това .... И много повече! Okken е това .... И много повече! Оборудването НН на Okken е в съответствие на постоянно променящи се стандарти, като предлага бърза възвращаемост на инвестицията

Автоматизация на процеси

Quantum, Premium, M340 и M580

Програмируеми контролери за управление на процеси, вкл. Комуникация, диагностика и запис на данни

Защита и управление на силови вериги

Masterpact NT & NW, Compact NS & NSX

Прекъсвачи за НН, контрол и защита на товарни вериги до 690 V

Следене на параметри на мрежата

PowerLogic PM800

Създадени за енергиен мениджмънт: мерене на качествени параметри.

Защита и мониторинг за мотори

TeSys T, TeSys U and TeSys D

Контролери за управление на мотори покриващи всички нужди , от най- простите до най- сложните.

Честотни управления

Altivar ATV630, Altivar ATV31-61-71, Altistart ATS48

Честотни управления и софт стартери за елементарен контрол на честотата на въртене.