инж. Димитър Нинов

инж. Димитър Нинов

Търговски директор