Дългогодишно сътрудничество с водещи фирми

Фирма Старт Инженеринг АД има дългогодишни партньорски отношения с редица водещи инженерингови и производствени компании, както на българския, така и на международния пазар. С част от тези партньори фирмата има сключени споразумения за официално представителство. По този начин ние сме не само конкурентноспособни, а можем да предложим условия и внедряване на продукти от водещи компании на пазара.