Реализирани проекти

В съвместната си работа, Старт Инженеринг АД и Шнайдер Електрик България успешно са реализирали редица проекти с прилагането на оборудване Okken. Тук може да се запознаете с някои от последните ни проекти.